בדבר תחתיות

הרבה פעמים אנו מוצאים את עצמינו נאלצים להוסיף משהו מתחת לבגד שקנינו.
למה?