באנו חושך לגרש האור שלך בעיניים

רוצה לשטף אותך בחוויה אישית.
שנים תפרתי
ושנים חלמתי להיות מעצבת…