גלגולה של שמלה

זה עוד סיפור קטן על התגלגלות של שמלה…