התחדשות ותשובת הגוף

חנה קטן, מתמחת ברפואת נשים מדברת על התחדשות ורפואת הגוף.
מהם 5 הת’ שהם אבן הבסיס לבריאות האישה – הגוף והנפש.
עכשיו, כשהמלך בשדה, וגם אנחנו, יכולים להתכנס רק במרחב חיצוני, בשדה.
זו הזדמנות להתפשט – להיות אנחנו ללא לבושים – וגם להתלבש בבגד המיוחד שלנו.

ד”ר חנה קטן

מוצ”ש, כ”ג אלול 12.9, 21:00

ד”ר חנה קטן
רופאת נשים, אמא למשפחה ברוכת ילדים