איך התשובה אפשרית?
ואיך אני יכולה בימים טרופים אלו להצליח לעשות תשובה

הרבנית דנה סליי

ראשון, כ”ד אלול 13.9, 21:00

מתדלקות עם רותה

הרבנית דנה סליי